top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Annulering of No Show

Mocht u verhinderd zijn, laat dit minimaal 24 uur van te voren weten. 

Let op: Bij annulering binnen minder dan 24 uur of bij een no show wordt de volledige behandelprijs in rekening gebracht.

PRIVACY

Privacy Statement

't Mooihuys, gevestigd aan de Lange Brugstraat 93a 4871CN te Etten-Leur, ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder het KVK nummer 70943532, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

't Mooihuys

Lange Brugstraat 93a

4871CN Etten-Leur 

T: +31 630378078

info@tmooihuys.nl

www.tmooihuys.nl

Schoonheidssalon 't Mooihuys, dienstverlening van schoonheidsbehandelingen en productverkoop.

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

 

Hieronder vindt u een overzicht van de directe en indirecte persoonsgegevens die wij verwerken: 

 

 • Voornaam- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mail adres

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie

 • informatie betreffende ziektekostenverzekering

 • huidtype

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

 • Etnische afkomst

 • Medicijngebruik

 • Levensstijl

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tmooihuys.nl dan verwijderen wij deze informatie. 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

't Mooihuys verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Voor het afhandelen van uw betaling

 • Voor het afstemmen van de behandeling op uw huidtype

 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Om u te informeren over de wijzigingen van onze diensten en producten

 • Om goederen en diensten bij u af te kunnen leveren 

 • Om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen

Geautomatiseerde besluitvorming

't Mooihuys neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of- systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 't Mooihuys) tussen zit. 

Bij 't Mooihuys worden de volgende computerprogramma's of- systemen gebruikt:

 • Externe harde schijf en papieren administratie: klantenbestand en dossiervorming.

 • Salonized: online agenda, klantenbestand en dossiervorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

't Mooihuys verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, fiscale bewaarplicht, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Wij hanteren een bewaartermijn van: 7 jaar. 

​'t Mooihuys bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van: niet langer dan noodzakelijk om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 

Delen van persoonsgegevens met derden

​'t Mooihuys verkoopt en/of verstrekt uw gegevens niet aan derden. 

Uw gegevens worden uitsluitend indien nodig gedeeld met: 

 • huisarts

 • zorgverzekering

 • boekhouder

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

't Mooihuys gebruikt functionele cookies, analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. 't Mooihuys gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 't Mooihuys en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken, naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensovervraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@tmooihuys.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek. 

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

't Mooihuys neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@tmooihuys.nl

Klantenstop! 

Vanwege de toenemende drukte ben ik helaas genoodzaakt voorlopig een klantenstop in te voeren.

bottom of page